Nguồn giống thủy sản

Nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản ở Thái Bình

Theo Chi cục bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình, hiện nay hầu hết nguồn lợi thủy sản các vùng nước ngọt, nước mặn và nước lợ trong tỉnh đều có những biến động và suy giảm theo hướng bất lợi cho việc phát triển bền vững nghề cá.

Phương tiện đánh bắt thủy sản chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt ven bờ càng làm suy giảm và tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Theo Chi cục bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình, hiện nay hầu hết nguồn lợi thủy sản các vùng nước ngọt, nước mặn và nước lợ trong tỉnh đều có những biến động và suy giảm theo hướng bất lợi cho việc phát triển bền vững nghề cá.

Nhiều năm qua, nghề khai thác đánh bắt thủy sản trong tỉnh với sản lượng hải sản khai thác hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, gấp 10 lần so với khai thác thủy sản nước ngọt.

Tuy nhiên, hiện nay tại những vùng ven bờ, thủy sản bị tận diệt và khai thác quá mức, làm cho nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệt. Số lượng giống, loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đang bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng ngày một tăng.

Thêm vào đó, số lượng tàu thuyền đánh bắt ngày một nhiều, tập trung khai thác quá mức với cường lực lớn ở gần bờ, khai thác trong vùng cấm; sử dụng công cụ lưới mắt nhỏ, xung điện và các loại đăng đó để khai thác vào mùa sinh sản, khai thác cả các loại còn quá nhỏ đã dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ở trong tỉnh.

Phương tiện đánh bắt thủy sản của tỉnh chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt ven bờ càng làm suy giảm và tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Nguồn Vietnam Plus

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây