Tin tức thủy sản

Ngư dân Nhơn Hải Thắng lớn vụ tôm hùm

Những năm gần đây, ngư dân xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã phát huy lợi thế khai thác, ương nuôi giống và nuôi thương phẩm tôm hùm đem lại kết quả hết sức tích cực.

Những năm gần đây, ngư dân xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã phát huy lợi thế khai thác, ương nuôi giống và nuôi thương phẩm tôm hùm đem lại kết quả hết sức tích cực.

Ngư dân Nhơn Hải Thắng lớn vụ tôm hùm

Thương lái thu mua tôm hùm thương phẩm

Trong vụ nuôi 2010 – 2011, toàn xã có 63 hộ ngư dân, đầu tư hơn 17 tỷ đồng thả nuôi trên 34 nghìn tôm giống trong 34 bè nuôi. Các hộ ngư dân nuôi theo nhóm, 2 – 3 hộ lập thành một nhóm nuôi chung một bè.

Sau hơn một năm rưỡi ương thả từ con giống đến cỡ thương phẩm, đến nay ngư dân đã thu hoạch xuất bán cho thương lái đến từ tỉnh Khánh Hoà, với giá bán tôm hùm loại I là 1,6 triệu đồng/kg (1 kg/con); loại II là 1,5 triệu đồng/kg.

Tin, ảnh: Ngọc Nhuận

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây