Tin tức thủy sản

Nghêu Gò Công được cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu

Sau hai năm thực hiện dự án “Nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu, vùng Gò Công tỉnh Tiền Giang”, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu số 192674, 192675. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tiền Giang là tổ chức được giao quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

Sau hai năm thực hiện dự án “Nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu, vùng Gò Công tỉnh Tiền Giang”, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu số 192674, 192675. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tiền Giang là tổ chức được giao quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

Bằng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ góp phần nâng cao giá trị con nghêu Tiền Giang

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy sản Tiền Giang, diện tích bãi bồi ven biển có khả năng nuôi nghêu của tỉnh là khoảng 4.300 ha; trong đó huyện Gò Công Đông có 2.300 ha, huyện Tân Phú Đông có 2.000 ha. Đến thời điểm này, diện tích bãi nghêu đang nuôi toàn tỉnh là 1.179,9 ha; trong đó huyện Gò Công Đông thả nuôi 1.129,9 ha; huyện Tân Phú Đông 50 ha.

Hiện nay, nghêu nuôi khu vực biển Tân Thành đã ngưng chết hàng loạt. Số lượng nghêu còn lại trên các bãi nghêu sinh trưởng và phát triển bình thường. Giá nghêu thương phẩm taị bãi dao động ở mức 22.000 đồng/kg.

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây