Sách thủy hải sản

Nghề Nuôi Lươn

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn là mặt trận rộng lớn nhất và thu hút nhiều lực lượng lao động nhất.

Trong xu thế hội nhập, nông dân ta phải có nhiều cố gắng hơn nữa để xóa đói giảm nghèo và từng bước đưa nông thôn đi lên, tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới.

Tác giả: Nguyễn Lân Hùng.
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Số trang: 44 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13 x 19 cm Ngày xuất bản: 08 – 2009
Trọng lượng: 100 gram Số lần xem: 1293
(Chi tiết về phí vận chuyển)
Giá bìa: 10.000 VNĐ
Giá bán: 10.000 VNĐ

Giảm giá: (0%)

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn là mặt trận rộng lớn nhất và thu hút nhiều lực lượng lao động nhất.

Trong xu thế hội nhập, nông dân ta phải có nhiều cố gắng hơn nữa để xóa đói giảm nghèo và từng bước đưa nông thôn đi lên, tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới.

Để làm được việc này, chúng ta phải đưa nhanh các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Muốn vậy, nông dân phải đọc, phải học, phải gặp gỡ và trao đổi với các nhà khoa học để thu nhận kiến thức.

Bộ sách này sẽ là cẩm nang để nông dân có được những kỹ thuật mới, những ngành nghề mới, phát huy hết tiềm năng sinh học sẵn có ở địa phương. Họ sẽ tự vươn lên ngay trên chính ruộng vườn của mình.

Bình luận tại đây