Phóng sự thủy sản

nghệ an-Sản lượng tôm vụ 1 đạt 8.000 tấn

Năm 2011, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh đạt 1.500 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh là 1.320 ha. Do làm tốt công tác cải tạo ao đầm, quản lý dịch bệnh chặt chẽ cộng với thời tiết thuận lợi nên vụ nuôi năm nay được đánh giá là vụ nuôi thắng lợi nhất từ trước đến nay kể cả năng suất lẫn giá. Sản lượng tôm toàn tỉnh ước đạt 8.000 tấn, cao hơn sản lượng cả năm 2010 là 900 tấn. Cả năm 2011 ước đạt 9.100 tấn, cao gấp 2,6 lần so với năm 2009. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con đang thả tôm vụ 2 được 150 ha.

Năm 2011, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh đạt 1.500 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh là 1.320 ha. Do làm tốt công tác cải tạo ao đầm, quản lý dịch bệnh chặt chẽ cộng với thời tiết thuận lợi nên vụ nuôi năm nay được đánh giá là vụ nuôi thắng lợi nhất từ trước đến nay kể cả năng suất lẫn giá. Sản lượng tôm toàn tỉnh ước đạt 8.000 tấn, cao hơn sản lượng cả năm 2010 là 900 tấn. Cả năm 2011 ước đạt 9.100 tấn, cao gấp 2,6 lần so với năm 2009. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con đang thả tôm vụ 2 được 150 ha.

 

Anh Tuấn (Baonghean)

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây