Tin tức thủy sản

Nga: Ngành khai thác thủy sản quan tâm đến MSC

Ngành khai thác thủy sản của Nga ngày càng quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu thị trường về chứng nhận độc lập cho sản phẩm Ngành khai thác thủy sản của Nga ngày càng quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu thị trường về chứng nhận độc lập cho sản phẩm

Giáo sư Vassily Spiridonov đã tham gia Hội đồng Quản lý biển (MSC) với tư cách là đại diện theo hợp đồng cho Liên bang Nga. Sự chỉ định mới này cho thấy ngành khai thác thủy sản của Nga ngày càng quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu thị trường về chứng nhận độc lập cho sản phẩm của họ. Tại Nga, giám đốc Spirridonov sẽ làm việc với các nhà quản lý nghề cá, các công ty đánh bắt và chế biến, các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn trên toàn nước Nga, hỗ trợ họ tham gia vào chương trình chứng nhận và dán nhãn sinh thái MSC.

Giáo sư Spiridonov đã có 25 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sinh học và sinh thái biển. Ông đã giữ nhiều vị trí trong quản lý nghề cá Nga và trước đây ông là lãnh đạo của chương trình biển WWF tại Liên bang Nga. Trong khi hợp tác với MSC, Spirridonow vẫn tiếp tục công tác nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực sinh học biển tại viện Hải dương học Shirsov và giảng viên thông tấn tại Đại học Maxcơva.

Fis

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây