Phóng sự thủy sản

Năm 2020, sản lượng nuôi cá biển đạt 260.000 tấn

Mục tiêu của quy hoạch là nuôi cá biển trong ao nước mặn, nước lợ, ao nuôi tôm chuyển đổi hoặc luân canh đến năm 2015 đạt 61.000 tấn, đến năm 2020 đạt 98.000 tấn; nuôi cá biển trong hệ thống lồng nhỏ đạt 44.000 tấn vào năm 2015 và 51.000 tấn vào năm 2020; nuôi công nghiệp tập trung đạt 55.000 tấn năm 2015 và 111.000 tấn năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 1523/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng năm 2020.

Mục tiêu của quy hoạch là nuôi cá biển trong ao nước mặn, nước lợ, ao nuôi tôm chuyển đổi hoặc luân canh đến năm 2015 đạt 61.000 tấn, đến năm 2020 đạt 98.000 tấn; nuôi cá biển trong hệ thống lồng nhỏ đạt 44.000 tấn vào năm 2015 và 51.000 tấn vào năm 2020; nuôi công nghiệp tập trung đạt 55.000 tấn năm 2015 và 111.000 tấn năm 2020.

Như vậy, tổng sản lượng cá biển nuôi năm 2015 sẽ đạt 160.000 tấn, giá trị tương đương 1,04 tỷ USD và năm 2020 đạt gần 260.000 tấn, tương đương 1,8 tỷ USD./.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây