Xuất khẩu thủy sản

Mỹ gia hạn quyết định xét thuế chống bán phá giá cá tra lần 7

Thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá có thể tới 365 ngày, thay vì 245 ngày trong luật. (DVT.vn) – Thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá có thể tới 365 ngày, thay vì 245 ngày trong luật.

Ngày 29/9/2010, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo bắt đầu xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 7 đối với sản phẩm cá tra philê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2009 đến 31/7/2010. Mỹ cũng đã yêu cầu thu hồi một phần đối với philê cá đông lạnh của nước ta tại thị trường này.

Tuy nhiên, DOC có thể kéo dài thời hạn công bố kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tới 365 ngày, trong trường hợp DOC chưa thể hoàn thành đợt xem xét trong thời gian quy định trước đó.

Thời hạn công bố kết quả sơ bộ được nêu trong luật là 245 ngày kể từ ngày cuối cùng nhận được yêu cầu xem xét hành chính. Bộ đang mở rộng thời hạn vì cần lấy và phân tích ý kiến đại diện của quốc gia đang được xem xét.

Quỳnh Quỳnh

Bình luận tại đây