Thủy sản nước ngoài

Mỹ: Bài toán nan giải về giá cả

Seafood Business cho biết giá thủy sản bán buôn đã tăng từ 8% tới 20% vào năm ngoái. Trên toàn quốc, giá bán lẻ thủy sản tươi tăng nên doanh thu giảm xuống. Trong tuần thứ 52 kết thúc vào ngày 01/5, giá thủy sản bán lẻ của Mỹ tăng khoảng 6,5%, trong khi khối lượng tiêu thụ giảm 4,5%.

 

Năm nay các siêu thị đã tăng giá thủy sản khai thác và nuôi do chi phí nhiên liệu và thức ăn tăng cao.

Seafood Business cho biết giá thủy sản bán buôn đã tăng từ 8% tới 20% vào năm ngoái. Trên toàn quốc, giá bán lẻ thủy sản tươi tăng nên doanh thu giảm xuống. Trong tuần thứ 52 kết thúc vào ngày 01/5, giá thủy sản bán lẻ của Mỹ tăng khoảng 6,5%, trong khi khối lượng tiêu thụ giảm 4,5%.

Mỹ: Bài toán nan giải về giá cả

Trong quý 1/2011, giá bán lẻ trung bình của thủy sản tăng 9%. Giá của 13 trên 15 hạng mục cá tăng từ đầu năm tới ngày 01/5. Một số loài thủy sản tăng mạnh nhất là cá hồi Đại Tây Dương (16%) trong khi doanh thu giảm 21%.

Tính tới ngày 01/5, khối lượng tiêu thụ các loài giáp xác giảm 26% phần nhiều vì giá trung bình đã tăng 15,7%. Tôm hùm và cua năm ngoái giá tương đối rẻ, nay cũng tăng lên mức kỷ lục, gây ảnh hưởng nhiều đến khối lượng tiêu thụ.

Giá cá rôphi tăng 7% trong khi khối lượng giảm 2%. Giá catfish tăng 6% và khối lượng tiêu thụ giảm 7,7%. Một số nhà bán lẻ cho biết giá bán buôn cá nuôi tăng cao hơn so với cá đánh bắt tự nhiên.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây