Phương pháp nuôi trồng

Một số phương pháp chung phòng trị bệnh cho cá

Nguyên tắc phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết không những quan trọng đối với động vật trên cạn mà còn quan trọng đối với các loài thủy sản sống môi trường nước.

Nguyên tắc phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết không những quan trọng đối với động vật trên cạn mà còn quan trọng đối với các loài thủy sản sống môi trường nước. Cá trong ao ương nuôi bị nhiễm bệnh là do một số nguyên nhân như nguồn nước bị nhiễm bẩn, con giống có mang mầm bệnh, ao trước khi nuôi không vệ sinh tẩy trùng sạch sẽ… Muốn phòng bệnh và cải thiện môi trường nuôi cá, có thể tiến hành như sau:

Ao nuôi cá: Trước khi nuôi phải tẩy ao bằng vôi bột hoặc vôi nung (8-10kg/100m2). Để cải thiện môi trường (ổn định pH và làm tăng muối khoáng trong ao) dùng vôi nung bón xuống ao 1-2 lần/tháng, mỗi lần từ 1-3 kg/100m2.

Tẩy trùng: Dùng clorua vôi từ 200-250 phần triệu tẩy trùng đối với dụng cụ đánh bắt cá, thời gian từ 12-24 giờ.

Nguồn nước đưa vào ao nuôi cá phải là nước sạch.

Các loại cá giống trước khi thả nuôi phải tắm qua nước muối ăn nồng độ 3% từ 10-20 phút.

Thức ăn nuôi cá đảm bảo chất lượng và số lượng, không dùng các loại thức ăn đã bị ôi, mốc.

Các loại phân chuồng trước khi bón xuống ao phải ủ kỹ.

T.S, Báo Ninh Thuận

Bình luận tại đây