Tin tức thủy sản

Một số hình ảnh trong lễ phát động bình chọn Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ 2-2012

Căn cứ quyết định số 432/QĐ-BNV ngày 22/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội Nghề cá Việt Nam;Căn cứ văn bản số 1327/BNN-TCCB ngày 19/5/2009 của Bộ NN&PTNT về việc giao cho Hội Nghề cá Việt Nam ban hành giải thưởng “Danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt nam” lần thứ nhất – năm 2009;

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương  phát biểu tại Lễ phát động

Ông Trần Cao Mưu – Tổng thư ký HNCVN

Toàn cảnh Lễ phát động

Ông Nguyễn Trần Nghiêm Cung – UYBTV HNCVN

Chủ tịch HNCVN-Nguyễn Việt Thắng

 

Họp báo tại Lễ phát động

Tác giả bài viết: Văn Phú – Ngọc Đức

Nguồn tin: Hội Nghề cá Việt Nam

 

Bình luận tại đây