Tin tức thủy sản

Mô hình nuôi trồng thủy sản phát triển tốt tại Vũng Tàu

Năm 2011, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư xây dựng 5 mô hình nuôi trồng thủy sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Nuôi thủy sản lồng ghép ở xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức); Nuôi cá rô đồng ở huyện Côn Đảo; Nuôi cá rô đồng ở xã Châu Pha (huyện Tân Thành); nuôi cá lóc và cá sặc rằn ở xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) và Nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Năm 2011, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư xây dựng 5 mô hình nuôi trồng thủy sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Nuôi thủy sản lồng ghép ở xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức); Nuôi cá rô đồng ở huyện Côn Đảo; Nuôi cá rô đồng ở xã Châu Pha (huyện Tân Thành); nuôi cá lóc và cá sặc rằn ở xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) và Nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Mô hình nuôi trồng thủy sản phát triển tốt tại Vũng Tàu

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, năm nay mùa mưa đến sớm nên tất cả các mô hình đã được đồng loạt thả giống đúng kế hoạch đề ra; Môi trường nước tốt, điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi, nhờ vậy các mô hình đều phát triển tốt. Trung tâm dự kiến đến khoảng tháng 9, 10 sẽ tổ chức hội thảo đầu bờ để chuyển giao kỹ thuật cho nông – ngư dân.

Được biết, các hộ dân tham gia mô hình nuôi thủy sản năm nay được hỗ trợ 100% chi phí con giống, 30% chi phí thức ăn, đồng thời phải tuân thủ theo đúng quy trình, kỹ thuật nuôi theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông; Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tổ chức các lớp tập huấn để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nông – ngư dân trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện.

Tin, ảnh: Lam Phương

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây