Tin tức thủy sản

Lễ phát động chương trình bình chọn Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ 2-2012

Ngày 25/4/2011, Hội Nghề cá Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động chương trình Bình chọn Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần 2- 2012” tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới dự có Ông Lương Lê Phương-Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Ông Nguyễn Việt Thắng- Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Giám đốc một số doanh nghiệp ngành thủy sản tại phía Nam. Đông đảo nhà báo của Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam – VTV1 và TP. Hồ Chí Minh cũng đã tới dự.

Ngày 25/4/2011, Hội Nghề cá Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động chương trình Bình chọn Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần 2- 2012” tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới dự có Ông Lương Lê Phương-Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Ông Nguyễn Việt Thắng- Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Giám đốc một số doanh nghiệp ngành thủy sản tại phía Nam. Đông đảo nhà báo của Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam – VTV1 và TP. Hồ Chí Minh cũng đã tới dự.

Kết quả của cuộc Bình chọn Danh hiệu Chất lượng thủy sản vàng thủy sản lần thứ nhất ( tổ chức tại Hà Nội vào đầu năm 2010) với hơn 320 hồ sơ đăng ký, 158 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn và kết quả có 78 đơn vị, cá nhân được trao tặng Danh hiệu. Là lần đầu tiên tổ chức bình chọn, Hội Nghề cá Việt Nam đã chủ trì tiến hành bình chọn bảo đảm đúng trình tự, công khai, dân chủ, khách quan và với tinh thần trách nhiệm cao được dư luận đánh giá cao.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Lương Lê Phương đã đánh giá cao kết quả Bình chọn lần thứ nhất và góp ý với Ban tỗ chức một số nội dung cho Quy chế bình chọn lần thứ hai hoàn chỉnh và thiết thực hơn trong tình hình mới của ngành thủy sản và kinh tế đất nước nói chung. Thay mặt Ban tổ chức , Ông Trần Cao Mưu – Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam đã công bố một số văn bản quan trọng của Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn và Hội Nghề cá liên quan tới Chương trình bình chọn. Ông Phạm Văn Bên-Giám đốc doanh nghiệp Cỏ May ( Đồng Tháp) và Ông Nguyễn Trần Nghiêm Cung-Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Thịnh Biostads ( Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát biểu đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đạt Danh hiệu Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam nhằm khuyến khích nhiều đơn vị khác tham gia bình chọn. Tại buổi lễ, các ông Lương Lê Phương, Nguyễn Việt Thắng, Võ Văn Trác và Trần Cao Mưu đã chủ trì buổi họp báo và trả lời các câu hỏi của các nhà báo liên quan tới các nội dung của Chương trình bình chọn lần thứ hai .

…………………………………………….

QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU

CHẤT LƯỢNG VÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ 2 – 2012

 

 

HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM

TRUNG ƯƠNG HỘI

 

Số:   15/QĐ-HNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế Danh hiệu Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam lần thứ hai-năm 2012

 

CHỦ TỊCH HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM

Căn cứ quyết định số 432/QĐ-BNV ngày 22/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội Nghề cá Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 1327/BNN-TCCB ngày 19/5/2009 của Bộ NN&PTNT về việc giao cho Hội Nghề cá Việt Nam ban hành giải thưởng “Danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt nam” lần thứ nhất – năm 2009;

Căn cứ văn bản số 944/BNN-TCCB ngày 09/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tổ chức chương trình bình chọn “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ hai – 2012;

Theo đề nghị của ông Tổng thư ký, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội Nghề cá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế và Thang điểm “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ hai – 2012.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng Thư ký, ủy viên BCHTW Hội, Chủ tịch các tỉnh Hội thành viên, thủ trưởng đơn vị trực thuộc, đơn vị hội viên tập thể, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (b/c);
  • Vụ TCCB- Bộ NN&PTNT (b/c);
  • Sở NN&PTNT các tỉnh, TP (phối hợp);
  • Tạp chí TSVN, Bản tin Con Tôm, Website Hội (đăng tin);
  • Lưu VP.

 

CHỦ TỊCH

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

TS. Nguyễn Việt Thắng

……………………………………………………………………………………………………………..

Bình luận tại đây