Kỹ thuật nuôi thủy sản

Làm sạch hồ nuôi thủy sản bằng công nghệ OLOID

Đầu khuấy của thiết bị Oloide được thiết kế đặc biệt để tạo nên dòng chảy định hướng và các sóng dạng xung. Oloid còn có những đặc điểm quan trọng là tiếp xúc với môi trường rất thận trọng, tiêu thụ ít năng lượng, khuấy đảo mạnh (tuỳ theo tình trạng và yêu cầu trong hồ nuôi) và đạt hiệu quả sục khí cao.

Công nghệ và thiết bị Oloid tạo nên sự khuấy, đảo dòng và sục khí trong hồ nước.

Đầu khuấy của thiết bị Oloide được thiết kế đặc biệt để tạo nên dòng chảy định hướng và các sóng dạng xung. Oloid còn có những đặc điểm quan trọng là tiếp xúc với môi trường rất thận trọng, tiêu thụ ít năng lượng, khuấy đảo mạnh (tuỳ theo tình trạng và yêu cầu trong hồ nuôi) và đạt hiệu quả sục khí cao.

Xử lý nước hồ nuôi thuỷ sản có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao chất lượng, sản lượng cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm danh tiếng và thương hiệu cho các sản phẩm được chế biến từ thuỷ sản. Công nghệ Oloid là một công nghệ rất kinh tế và phù hợp cho mục đích này.

Báo NNVN

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây