Phóng sự thủy sản

Kinh tế của tỉnh Khánh Hòa đạt khá hơn so với cùng kỳ năm 2010

Ngày 3-8, ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 7.

Ngày 3-8, ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 7.

Ảnh minh họa

Trong tháng 7, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã tăng chậm lại, chỉ tăng 1,01% so với tháng 6-2011 và tăng 12,7% so với tháng 12-2010. Trong 7 tháng năm 2011, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ năm 2010 như: Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 524,6 triệu USD, tăng 32,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.673 tỷ đồng, tăng 17,35%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 40.282,8 tỷ đồng, tăng 27,23%; doanh thu du lịch đạt 1.290,2 tỷ đồng, tăng 26,9%. Các lĩnh vực như: Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững… Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn cần được các cơ quan chức năng quan tâm và có biện pháp thực hiện trong thời gian tới như: Thu thuế xuất nhập khẩu hải quan đang giảm, thu tiền sử dụng đất còn đạt thấp…

Sau khi nghe đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các thành viên UBND tỉnh góp ý kiến, ông Nguyễn Chiến Thắng đánh giá, 7 tháng qua, Khánh Hòa đã thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh khá hơn so với cùng kỳ năm 2010. Đây là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh cùng cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Ông Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 là tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể cần phối hợp tốt để hoàn thành mục tiêu đề ra; thực hiện đạt kết quả cao đợt diễn tập phòng thủ trên địa bàn sắp tới; chủ động phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, phòng chống cháy rừng; đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự…

HOÀNG TRIỀU

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây