Kỹ thuật nuôi thủy sản

Kinh nghiệm cho nuôi trồng và thu hoạch cá tra/basa

Với kinh nghiệm của chúng tôi trong nuôi trồng và chế biến cá Tra/Basa fillet, thông tin này sẽ cung cấp cho bạn và những thông tin tốt của những loài cá này ở Việt Nam.

Với kinh nghiệm của chúng tôi trong nuôi trồng và chế biến cá Tra/Basa fillet, thông tin này sẽ cung cấp cho bạn và những thông tin tốt của những loài cá này ở Việt Nam.

A/. Cá nguyên liệu được thu hoạch hoặc lựa chọn khoảng 1,1÷1,4 kg/con từ trang trại gần nhất hoặc trên sông Mêkong với vùng đăng quầng và mực nước chảy mạnh:

Màu cá phụ thuộc vào các yếu tố chính sau:

1. Nơi nuôi (bè, đăng quầng).

2. Tốc độ chảy của nước và sự thông nước.

3. Thành phần thức ăn (thức ăn cao với tỷ lệ protein cao thường tốt hơn thức ăn tự chế.

4. Kinh nghiệm trong việc cho ăn ở mỗi giai đoạn phát triển của cá.

5. Thời gian thu hoạch.

6. Thời gian chế biến trong qui trình chế biến.

7. Thiết bị đông lạnh.

Cá nguyên liệu được thu hoạch lựa chọn từ trang trại thường có tỷ lệ phụ thuộc vào cách nuôi và thức ăn chăn nuôi:

– Trắng( thường 20 – 40%, tốt là 60%)

– Hồng (thường 30 – 60%).

– Vàng nhạt/vàng (thường 30 – 60%).

 

B/. Tỷ lệ chế biến cá nguyên con đến cá fillet thường khoảng 3.0 (nghĩa là 30kg cá nguyên liệu cho ra 1kg cá fillet thành phẩm)

C/. Chu kỳ nuôi : 5 – 6 tháng.

– Cá giống 200g/con.

– Cá khi thu hoạch: 1.1 kg – 1.4 kg.

– Vụ thu hoạch (tháng âm lịch):

– Vụ tốt nhất gồm 2 vụ chính: tháng 6 – tháng 7 – tháng 8 and tháng 9 – tháng 10. Mùa này có giá rẻ hơn thường 10÷20 cent/kg.

– Vụ thường (giới hạn thấp) với 2 vụ chính: tháng 3 – tháng 4 – tháng 5 and tháng 11 – tháng 12. (Nguồn: Công ty Cổ phần XNK Cửu Long An Giang

Cẩm Phượng

Bình luận tại đây