Thủy sản nước ngoài

Khảo sát thói quen ăn thủy sản của người Canađa

Một khảo sát mới đây cho thấy 88% người Canađa được khảo sát đã ăn thủy sản trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, chỉ 15% người ăn cá và 5% người ăn thủy sản có vỏ tuân thủ theo những gợi ý trong “Hướng dẫn ăn uống điều độ của Canađa”, đó là ăn thủy sản 2 lần/tuần.

Một khảo sát mới đây cho thấy 88% người Canađa được khảo sát đã ăn thủy sản trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, chỉ 15% người ăn cá và 5% người ăn thủy sản có vỏ tuân thủ theo những gợi ý trong “Hướng dẫn ăn uống điều độ của Canađa”, đó là ăn thủy sản 2 lần/tuần.

Với sự chỉ đạo thực hiện của Hiệp hội Nuôi trồng thủy sản Canađa (CAIA) – tổ chức đại diện cho các công ty nuôi trồng và các nhà cung cấp thủy sản – khảo sát thói quen ăn thủy sản của người Canađa chỉ ra nam giới thích ăn thủy sản hơn phụ nữ, với các con số tương ứng là 73% và 66%, và họ cũng thích ăn thủy sản nuôi hơn phụ nữ. Gần 3/4 người Canađa ăn cá hồi (74%), sau đó là cá hồi vân (45%) và thủy sản có vỏ (43%).

Người Canađa ăn cá trung bình 3,7 lần/tháng và thủy sản có vỏ 1,9 lần/tháng. Lý do thông thường khiến người Canađa ăn thủy sản là vì sức khỏe (79%), sau đó là sở thích (70%). Nam giới có sở thích ăn thủy sản nhiều hơn phụ nữ. Gần một nửa người Canađa (48%) ăn thủy sản đều đặn ở nhà, trong khi 42% thường ăn ở nhà hàng.

Người Canađa cao tuổi ăn thủy sản nhiều hơn những người trẻ tuổi được khảo sát và người nhập cư ăn cá thường xuyên hơn người gốc Canađa.

Được thực hiện trong tháng 4 với lựa chọn điều tra ngẫu nhiên 1.196 người Canađa, khảo sát thói quen ăn thủy sản của người Canađa cho thấy 60% người Canađa đã nhận thức được về ngành nuôi trồng thủy sản, và nam giới thích ăn thủy sản nuôi hơn phụ nữ.

Người Anh Côlômbia có khả năng ăn thủy sản 6 tới 10 lần/tháng(20%), nhiều hơn người Canađa và có mức tiêu thụ trung bình cao nhất (4,23 lần/tháng). Người Anh Côlômbia và người Quêbêc ăn thủy sản có vỏ thường xuyên hơn, trong khi người Canađa ở trung tâm và Đại Tây Dương ăn ít hơn.

Tỷ lệ tiêu thụ thủy sản có vỏ thấp không phản ánh sự lựa chọn sản phẩm của người Canađa, nhất là vẹm, hàu và ngao – những mặt hàng đang có nhu cầu cao trên thế giới vì chúng có thể được chế biến tại nhà nhanh gọn và dễ dàng.

KT (Theo IntraFish)

Bình luận tại đây