Tin tức thủy sản

Khánh Hoà: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III tập huấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP” (thuộc Dự án khuyến ngư quốc gia), vừa qua, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP cho 200 cán bộ Trạm khuyến nông các xã, Hội Nông dân, đại lý thức ăn và người nuôi tôm trên địa bàn các xã triển khai dự án như: Vạn Hưng – Vạn Thắng (Vạn Ninh), thôn Hà Liên, phường Ninh Hà (Ninh Hòa – Khánh Hoà).

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP” (thuộc Dự án khuyến ngư quốc gia), vừa qua, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP cho 200 cán bộ Trạm khuyến nông các xã, Hội Nông dân, đại lý thức ăn và người nuôi tôm trên địa bàn các xã triển khai dự án như: Vạn Hưng – Vạn Thắng (Vạn Ninh), thôn Hà Liên, phường Ninh Hà (Ninh Hòa – Khánh Hoà).

Ngoài học lý thuyết, người dân còn được trực tiếp tìm hiểu các thao tác nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP.

Nội dung tập huấn gồm: Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP; phương pháp kiểm tra, theo dõi các yếu tố môi trường và biện pháp xử lý khắc phục khi có sự cố; một số bệnh thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Ngoài học lý thuyết, người dân còn được thực hành các thao tác, phương pháp kiểm tra các yếu tố môi trường ao nuôi; nhận biết và phân biệt các loại bệnh phổ biến thường gặp trong quá trình nuôi; phương pháp ghi chép số liệu, theo dõi nhật ký và bảo quản thức ăn cho tôm…

CẨM VÂN

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây