Tin tức thủy sản

Khánh Hoà: Thả cá để tạo nguồn lợi tại vùng lõi Hòn Mun

Sáng 3-6, Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang (Khánh Hoà) phối hợp với các Sở: Khoa học – Công nghệ, Tài nguyên – Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đại diện Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, UBND TP. Nha Trang, UBND phường Vĩnh Nguyên thả 3.000 con cá ngựa đen và 1.000 con cá nemo (cá hề, cá khoang cổ) tại vùng lõi biển Hòn Mun. Sáng 3-6, Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang (Khánh Hoà) phối hợp với các Sở: Khoa học – Công nghệ, Tài nguyên – Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đại diện Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, UBND TP. Nha Trang, UBND phường Vĩnh Nguyên thả 3.000 con cá ngựa đen và 1.000 con cá nemo (cá hề, cá khoang cổ) tại vùng lõi biển Hòn Mun.

Thả cá nemo tại vùng lõi biển Hòn Mun.

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5-6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Hoạt động này nhằm tái tạo nguồn lợi trong Khu bảo tồn biển, đồng thời tuyên truyền cho du khách, người dân và doanh nghiệp hoạt động du lịch trên biển bảo vệ nguồn lợi đa dạng từ biển.

HUY TOÀN

Bình luận tại đây