Phương pháp nuôi trồng

Khánh Hòa: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc

Cá hồng là giống cá biển có tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh, chiều dài trung bình 40 – 80cm (tối đa có thể đạt 150cm), khối lượng cơ thể lớn nhất từ 8-10kg/con và đạt độ tuổi lớn nhất là 18 tuổi. Hiện nay, giá thương phẩm của cá hồng hạc từ 70.000 – 80.000 đồng/kg.

Ở Việt Nam, cá hồng bạc xuất hiện chủ yếu ở vùng biển Nam Trung bộ. Điều kiện tự nhiên của Khánh Hòa thuận lợi cho loài cá này sinh trưởng và phát triển nên hiện nay tại tỉnh này có nhiệu hộ ngư dân nuôi cá hồng bạc bằng nhiều hình thức (nuôi trong ao, nuôi đăng chắn, nuôi lồng bè trên biển) đạt kết quả tương đối khả quan. Song con giống đưa vào nuôi chủ yếu là giống tự nhiên với số lượng ít, không ổn định, kích cỡ không đồng đều, chất lượng kém (do ảnh hưởng của việc đánh bắt, thu gom và vận chuyển đường xa) nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người nuôi (nhu cầu từ 1 – 2 triệu con giống/năm).

Ngày 26/6/2006, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông qua đề cương đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)”.

ThS. Nguyễn Địch Thanh (trường Đại học Thủy sản Nha Trang) sẽ chủ trì thực hiện đề tài này trong 30 tháng (bắt đầu từ năm 2006). Đề tài sẽ nghiên cứu thử nghiệm cho đẻ cá hồng bạc và ương nuôi cá giống trong điều kiện nhân tạo nhằm chủ động con giống, đáp ứng nhu cầu của người nuôi.

Thanh Hương, KHPT 23/06/2006 (Sở Khoa học & Công nghệ Khánh Hòa)

Bình luận tại đây