Tin tức thủy sản

Khánh Hoà: Đánh bắt được 27.987 tấn thủy sản trong 5 tháng qua

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 5 tháng qua, sản lượng đánh bắt thủy sản toàn tỉnh đạt 27.987 tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2010. Do tác động của giá xăng dầu tăng, số chuyến tàu ra khơi đánh bắt giảm nên toàn tỉnh chỉ đánh bắt được 22.952 tấn cá, giảm 4,8%. Ngoài ra, thu hoạch thủy sản nuôi trồng đạt 2.508 tấn, tăng 0,3% (trong đó, tôm hùm đạt 228 tấn, tăng 3,6%).

 

 

 

Thu hoạch tôm tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Đối với sản xuất tôm con, toàn tỉnh sản xuất gần 1,4 tỷ con, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2010. Hiện nay, tôm thịt đang vào vụ chính, người nuôi tôm đã thả nuôi được 3.675 ha. Mặt khác, từ đầu năm đến nay, Chi cục Nuôi trồng thủy sản đã kiểm dịch 314 triệu con tôm giống xuất ra ngoài tỉnh, thu phí và lệ phí hơn 231 triệu đồng.

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa

Bình luận tại đây