Tin tức thủy sản

Kết quả khai thác hải sản tháng 4/2013

Tháng 4/2013, giá dầu diesel tăng đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động khai thác hải sản, nhưng do thời tiết trên các ngư trường thuận lợi, các đối tượng cá nổi (như: cá nục, cá cơm, sứa, ruốc, cá ngừ…) xuất hiện nhiều đã tạo điều kiện cho ngư dân bám biển sản xuất, số tàu cá hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012 nên sản lượng khai thác hải sản vẫn tăng khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm 2012. Nhìn chung các đội tàu hoạt động trên các vùng biển đều có lãi.

Đối với nghề lưới kéo: Các đội tàu hoạt động cầm chừng do chịu ảnh hưởng của việc tăng giá dầu diesel, nguồn lợi hải sản ven bờ giảm, hiệu quả sản xuất đạt thấp và ở mức trung bình so với cùng kỳ tháng 4 năm 2012. Doanh thu sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của các tàu dưới 90cv trung bình đạt từ 15-18 triệu đồng/chuyến (nhiều tàu cá hoạt động không có lãi); Doanh thu các tàu có công suất từ 90cv trở lên trung bình đạt từ 37-45 triệu đồng/chuyến; bình quân thu nhập lao động trên tàutừ 3-3,5 triệu đồng/tháng.         

Nghề lưới rê: Sản lượng khai thác của đội tàu đạt mức ổn định từ 16-18 tấn/chuyến, lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng/chuyến, bình quân thu nhập của thủy thủtừ 6-7,5 triệu đồng/tháng.

Nghề lưới vây: Sản lượng khai thác của đội tàu đạt ổn định từ 16-19 tấn/ chuyến, lợi nhuận bình quân sau khi trừ chi phí đạt từ 80-100 triệu đồng. Bình quân thu nhập của thủy thủ đạt từ 4,5-6 triệu đồng/tháng.

Kết quả khai thác hải sản tháng 4/2013

Nhóm tàu làm nghề câu: Sản lượng khai thác trong tháng của các đội tàu ổn định (không tăng so với tháng 4/2012). Giá bán sản phẩm tăng đã đẩy hiệu quả sản xuất của đội tàu tăng 2,5%. Lợi nhuận bình quân của đội tàu đạt trên 120 triệu đồng, bình quân thu nhập của thủy thủđạt từ 5-7 triệu  đồng/tháng.

Nghề câu cá ngừ đại dương: Sản lượng đánh bắt tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2012, nhưng giá bánsản phẩm giảm 1/3 lần so với năm 2012 (giá cá ngừ câu tay kết hợp ánh sáng từ 38.000-50.000 đồng/kg; giá cá ngừ câu vàng từ 120.000-150.000 đồng/kg); sản lượng đánh bắt trung bình đạt3 tấn/tàu. Lợi nhuận trung bình của tàu câu tay cá ngừ đạt trên 40 triệu đồng, bình quân thu nhập của thuyền viên đạt từ 4-5,5 triệu đồng/tháng); Lợi nhuận của tàu câu vàng đạt trên 50 triệu đồng, bình quân thu nhập của thuyền viên đạt từ 4-6 triệu đồng/tháng).

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, sản lượng khai thác hải sản tháng 4 ước đạt 213 ngàn tấn, bằng tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2012  Nhìn chung, do thời tiết thuận lợi nên số tàu cá của Việt Nam tham gia đánh bắt trên các vùng biển tăng, đạt sản lượng cao. Hơn nữa, các tàu cá đã biết liên kết với nhau để chuyển tải sản phẩm, tăng thời gian bám biển, nhờ đó đã giảm được chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây