Tin tức thủy sản

Im lìm “Đề án xây dựng làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng”

Năm 2008 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Dự án xây dựng làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng tại xã Tân Thành, TP Cà Mau. Dự án do Sở Thuỷ sản trước đây, nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau xây dựng và chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, qua gần 4 năm vẫn chưa thấy ngành chủ quản nói gì đến Dự án này và kinh phí đầu tư từ đâu.

Năm 2008 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Dự án xây dựng làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng tại xã Tân Thành, TP Cà Mau. Dự án do Sở Thuỷ sản trước đây, nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau xây dựng và chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, qua gần 4 năm vẫn chưa thấy ngành chủ quản nói gì đến Dự án này và kinh phí đầu tư từ đâu.

Nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân Thành đã có rất lâu, nơi đây được coi là cái nôi của cá bống tượng, cá chình, nhưng thực tế người nuôi cá còn gặp nhiều khó khăn, chưa có sự đầu tư hỗ trợ từ phía Nhà nước, chưa có quy hoạch thành làng nghề.

Phần đông bà con nông dân chưa nắm vững kỹ thuật, chỉ nuôi theo kinh nghiệm truyền nhau tại địa phương, thiếu thông tin thị trường, sản phẩm làm ra bị tư thương ép giá, rủi ro trong sản xuất còn cao, con giống chưa đáp ứng nhu cầu cho người nuôi về số lượng cũng như chất lượng, từ đó hiệu quả mang lại từ nghề nầy còn hạn chế.

Đầu năm 2009 Tỉnh uỷ Cà Mau có ý kiến chỉ đạo cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật, đầu tư nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, cung cấp đầy đủ thông tin, có kế hoạch cụ thể, khai thác hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ cho nông dân xã Tân Thành phát triển làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng.

Ngày 10 tháng 02 năm 2009 UBND tỉnh Cà Mau có công văn số 375 chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh xây dựng Phương án tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ phát triển làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân thành. Theo đó Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Nông nghiệp- PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND thành phố Cà Mau tiến hành xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân thành.

Với mục tiêu đến 2010 hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi cá chình, cá bống tượng, tổ chức các hoạt động hổ trợ cho người nuôi cá tại xã Tân thành. Tuy nhiên phương án này vẫn chưa được các ngành chức năng quan tâm triển khai đầy đủ, đến nay chỉ mới thành lập được 2 hợp tác xã, nhưng điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện sản xuất hiện nay việc quy hoạch lại theo làng nghề là việc làm cần thiết. Hiện nay nông dân xã Tân Thành và cả phường Tân Thành cũng rất cần ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mà Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt từ năm 2008, để giúp người nuôi cá an tâm, ồn định trong sản xuất.

Nguyễn Việt Hùng-Hội Nông Dân tỉnh Cà Mau

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây