Kỹ thuật nuôi thủy sản

Huyện Phú Tân: Đổi mới công tác chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất

Khác với các hình thức tập huấn tập trung vào hội trường để triển khai như trước đây, ngành chuyên môn huyện Phú Tân đang đổi mới công tác chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân theo hướng xây dựng mô hình trình diễn để nhân rộng. Khác với các hình thức tập huấn tập trung vào hội trường để triển khai như trước đây, ngành chuyên môn huyện Phú Tân đang đổi mới công tác chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân theo hướng xây dựng mô hình trình diễn để nhân rộng.

Xây dựng mô hình trình diễn là biện pháp phổ biến trong công tác chuyển giao kỹ thuật vào nuôi tôm hiện nay. Cán bộ kỹ thuật sẽ trực tiếp hướng dẫn, bày cách và phối hợp, tạo điều kiện cho bà con nông dân tự thực hành trên đồng ruộng của mình. Sau đó, tiến hành hội thảo, rút kinh nghiệm. Trong đó, chú trọng sáng kiến kinh nghiệm của nông dân qua một vụ sản xuất kể cả thành công hay thất bại.

Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao của ông Lữ Hiền, ấp Đất Sét, xã

Phú Thuận đạt hiệu quả cao.

Ông Trần Minh Nguyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân, cho biết, ngành phối hợp với 100% xã, thị trấn xây dựng các mô hình trình diễn, tùy theo đặc điểm, điều kiện sản xuất của từng đơn vị. Trong đó, cử cán bộ kỹ thuật hợp đồng chặt chẽ và trực tiếp theo dõi, hướng dẫn nông dân thực hiện từ đầu đến cuối vụ.

Sau đó, tổ chức hội thảo để ngành chuyên môn, nông dân, chính quyền, đoàn thể ở địa phương cùng trao đổi kinh nghiệm nhằm phát huy, nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả hoặc tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục đối với những mô hình không đạt hiệu quả.

Từ đầu năm 2011 đến nay, ngành chuyên môn huyện Phú Tân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức tập huấn kỹ thuật khuyến nông, khuyến ngư cho hơn 1.540 nông dân. Đi sâu các lớp tại hiện trường và xây dựng mô hình như: nuôi tôm công nghiệp, tôm quảng canh cải tiến năng suất cao, nuôi cua bán thâm canh, nuôi cá nước ngọt… tạo điều kiện cho nông dân trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Sau đó, tiến hành hội thảo rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Từ đó, năng suất tôm nuôi trên địa bàn huyện Phú Tân được nâng lên. Mô hình nuôi tôm công nghiệp và nuôi quảng canh cải tiến được nông dân chú trọng nhiều hơn.

Hiện tại, toàn huyện có 1.865 ha nuôi tôm quảng canh cải tiến, năng suất 450 kg/ha và trên 470 ha đất nuôi tôm công nghiệp, năng suất 5,5 tấn/ha, tăng hơn 1 tấn/ha so năm 2010. Nuôi tôm quảng canh cải tiến và tôm công nghiệp phát triển mạnh chứng tỏ việc áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất của nông dân có chuyển biến tích cực.

Hiện nay, nuôi tôm quảng canh cải tiến đang phát huy ưu thế và tỏ ra khá phù hợp với điều kiện đất đai, kỹ thuật và vốn liếng của nông dân Phú Tân hiện nay. Mô hình này được đánh giá là phù hợp với nông dân với tỷ lệ rủi ro thấp, năng suất khá, đang được huyện Phú Tân phát huy nhân rộng và nông dân chú trọng thực hiện. Đây sẽ là quá trình để nông dân đúc rút kinh nghiệm, kỹ thuật để tiến đến nuôi tôm công nghiệp.

Huyện Phú Tân đang đẩy mạnh đề án nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả tôm – lúa và đề án nuôi tôm công nghiệp. Trên cơ sở đó, phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện có gần 1.400 ha nuôi tôm công nghiệp với năng suất bình quân 6 tấn/ha, hơn 10.500 ha nuôi tôm quảng canh cải tiến, tăng 30% năng suất, tôm nuôi đại trà so với hiện nay. Để đạt kế hoạch này đòi hỏi phải không ngừng đổi mới trong phương thức chuyển giao khoa học – kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân.

bài và ảnh: Hiệp Đoàn

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây