Thủy sản nước ngoài

Hưng Yên: Tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,11%

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, 9 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) ước đạt giá trị 1.751 tỷ 113 triệu đồng, tăng 9,11%. Trong đó, nông nghiệp đạt 1.685 tỷ 104 triệu đồng, lâm nghiệp đạt 1 tỷ 414 triệu đồng, thủy sản đạt 64 tỷ 595 triệu đồng.

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, 9 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) ước đạt giá trị 1.751 tỷ 113 triệu đồng, tăng 9,11%. Trong đó, nông nghiệp đạt 1.685 tỷ 104 triệu đồng, lâm nghiệp đạt 1 tỷ 414 triệu đồng, thủy sản đạt 64 tỷ 595 triệu đồng. Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh được đánh giá là có nhiều thuận lợi, đặc biệt là sự chủ động của các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện kế hoạch sản xuất, hỗ trợ về kinh phí cho nông dân mở rộng các giống cây trồng mới nên diện tích cây vụ đông xuân, vụ mùa vẫn được duy trì, năng suất, sản lượng đều tăng cao so với năm trước. Một số cây lâu năm có xu hướng phát triển tốt do thời tiết thuận, sản lượng tăng cao, đặc biệt là cây nhãn, vải. Trong chăn nuôi, do làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

 

Minh Huấn

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây