Tin tức thủy sản

Hơn 73,5 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí

Số kinh phí trên được cấp qua Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, trong đó công ty này được hưởng 47 tỷ 992 triệu đồng, phần còn lại của khối HTX Dịch vụ nông nghiệp.

Số kinh phí trên được cấp qua Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, trong đó công ty này được hưởng 47 tỷ 992 triệu đồng, phần còn lại của khối HTX Dịch vụ nông nghiệp.

UBND tỉnh đã quyết định trích ngân sách hơn 73 tỷ 573 triệu đồng để thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2011 theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14-11-2008 của Chính phủ.

Số kinh phí trên được cấp qua Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, trong đó công ty này được hưởng 47 tỷ 992 triệu đồng, phần còn lại (25 tỷ 580 triệu đồng) của khối HTX Dịch vụ nông nghiệp. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương có trách nhiệm thanh toán kịp thời số cấp miễn thu thủy lợi phí cho các địa phương để bảo đảm phục vụ sản xuất.

MINH HOÀNG

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây