Kỹ thuật nuôi thủy sản

Hòa Bình: Tổng sản lượng thủy sản năm 2012 ước đạt gần 5.000 tấn

Năm 2012, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 2.400ha, tăng 4,8% (tăng 110ha) so với năm 2011, ước tổng sản lượng thủy sản đạt 4.970 tấn.

Năm 2012, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 2.400ha, tăng 4,8% (tăng 110ha) so với năm 2011, ước tổng sản lượng thủy sản đạt 4.970 tấn.

nuôi thủy sản

Nuôi thủy sản

Trong đó, sản lượng khai thác đạt hơn 1.330 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 3.630 tấn. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 8,1%, chiếm tỷ trọng 2,51% trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Được biết, đạt kết quả trên, ngành nông nghiệp tỉnh chú trọng tuyên truyền, đưa các giống mới tiến bộ vào nuôi thả như cá rô phi đơn tính, chim trắng, trôi Mrygan, chép Ấn Độ, trê lai, tôm càng xanh, ba ba, ếch và một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao như cá trắm đen, cá lăng, cá bốëng, cá dầm xanh, cá tầm…

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây