Thủy sản nước ngoài

Hải Phòng: Phát triển hơn 200 ha nuôi bào ngư

Tính đến nay, trên huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã phát triển được 200 ha mặt nước cho 40 hộ gia đình trông coi, bảo vệ và khai thác bào ngư, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tính đến nay, trên huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã phát triển được 200 ha mặt nước cho 40 hộ gia đình trông coi, bảo vệ và khai thác bào ngư, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ nghề nuôi bào ngư, mỗi năm góp phần tăng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/hộ. Từ thực tế phát triển nghề nuôi bào ngư, huyện đang tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, khai thác nguồn lợi được giao.

Bùi Hương

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây