Thủy sản nước ngoài

Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 762,29 tỷ đồng

Giá trị sản xuất ngành thủy sản 9 tháng năm 2011 đạt 72,6% kế hoạch và tăng 5,01% so với cùng kỳ.

Trong đó sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 80.868 tấn, đạt 75,75% kế hoạch và tăng 4,71% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 38,123 triệu USD, đạt 72,75% kế hoạch và tăng 9,78% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành thủy sản 9 tháng năm 2011 đạt 72,6% kế hoạch và tăng 5,01% so với cùng kỳ.

 

Trong đó sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 80.868 tấn, đạt 75,75% kế hoạch và tăng 4,71% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 38,123 triệu USD, đạt 72,75% kế hoạch và tăng 9,78% so với cùng kỳ.

Nuôi trồng thủy sản 9 tháng qua gặp khá nhiều khó khăn như: cuối tháng 5, đầu tháng 6-2011 dịch đốm trắng trên tôm đã xảy ra tại 2 huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc; tổng diện tích nhiễm bệnh là 51 ha. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 3, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản đang thu hoạch bị ngập gây thiệt hại lớn tới các hộ nuôi tại các huyện: Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc…

Về nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo tập trung cho nuôi tôm chân trắng vụ cuối, thu hoạch các sản phẩm nuôi như tôm sú, cá các loại, chủ động hạn chế thất thiệt do bão lũ và rét đậm, rét hại và tập trung trang thiết bị đầu tư cho khai thác vụ cá Bắc.

.L.H

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây