Giá cả thị trường

Giá tôm nguyên liệu tăng thêm 5.000 đồng/kg so với tuần trước

Tại Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con/kg có giá 245.000 đồng/kg. giá tôm 30 con/kg là 190.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. giá loại 40 con/kg là 160.000 đồng/kg. giá tôm chân trắng 100 con/kg là 85.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Trong hơn 1 tháng nay, giá tôm nguyên liệu ở mức cao do nhu cầu tại các nhà máy chế biến tăng mạnh.

Tại Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con/kg có giá 245.000 đồng/kg. giá tôm 30 con/kg là 190.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. giá loại 40 con/kg là 160.000 đồng/kg. giá tôm chân trắng 100 con/kg là 85.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Giá tôm nguyên liệu tăng thêm 5.000 đồng/kg so với tuần trước

ảnh minh họa(internet)

Tuần qua, đối với tình hình nuôi tôm quảng canh, các huyện vùng mặn lợ chưa vào con nước xổ nên sản lượng thu hoạch không đáng kể. Tại các vùng nội đồng thu hoạch năng suất bình quân 11kg/ha/con nước. Trong tuần có khoảng 213 ha diện tích nuôi tôm bị bệnh, giảm so tuần trước. Tôm chủ yếu bị đỏ thân và bị tác động do môi trường.

Về tình hình nuôi tôm công nghiệp, diện tích thả giống trong tuần 370 ha, diện tích thu hoạch 30 ha, năng suất thu hoạch bình quân tôm sú 5 tấn/ha, tôm chân trắng 9,5 tấn/ha.

Năm nay, tình hình dịch bệnh diễn ra ảnh hưởng nặng đến sản lượng, nguồn cung thiếu hụt trong khi nhu cầu tại các nhà máy chế biến vẫn cao nên giá tăng.

Hiện các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh đang thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng; nhiều nhà máy chỉ hoạt động khoảng 40% công suất. Doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tranh nhau tìm mua nguyên liệu.

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây