Giá cả thị trường

Giá thành sản xuất cá tra không dưới 24.000 đ/kg

Giải pháp để phát triển bền vững ngành cá tra đang được thúc đẩy là xây dựng quan hệ liên kết giữa các thành phần trong chuỗi sản xuất-tiêu thụ, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là điều hòa lợi ích giữa các bên.

Giải pháp để phát triển bền vững ngành cá tra đang được thúc đẩy là xây dựng quan hệ liên kết giữa các thành phần trong chuỗi sản xuất-tiêu thụ, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là điều hòa lợi ích giữa các bên.

Phát biểu trong một diễn đàn về sản xuất và tiêu thụ cá tra ở Cần Thơ mới đây,nhiều đại biểu nông dân cho rằng giá thành sản xuất cá tra của người nuôi thực tế cao hơn ít nhất là 4.000 đồng/kg, nghĩa là bằng 24.000đ/kg, so với con số 20.000 đồng/kg như cách tính của một số doanh nghiệp thu mua. Với giá thành đó, người nuôi không thể có lãi nếu giá bán cá nguyên liệu dao động ở mức trên dưới 24.000đ/kg, còn dưới mức này là lỗ. Vậy thực hư sự việc ra sao?

Giá thành sản xuất cá tra không dưới 24.000 đ/kg

Theo ông Lê Chí Bình, Phó chủ tịch Hiệp Hội Nuôi và Chế biến Thủy sản An Giang, cách hạch toán giá thành sản xuất cá tra như một số doanh nghiệp đưa ra không phản ánh đủ những khoản mục chi phí làm cho kết quả tính giá thành sản xuất cá tra của nông dân thấp hơn thực tế.

Chẳng hạn, theo cách hạch toán đó, để thu được 1kg cá tra nguyên liệu cỡ cá 1kg/con, người nuôi phải đầu tư 1 con giống, 1,7 kg thức ăn (giả sử hệ số thức ăn là 1.7) và các khoản chi phí thuốc thú y, nhân công, lãi tín dụng.

Trên thực tế, trong quá trình nuôi, tỷ lệ cá hao hụt trung bình khoảng 30%, hơn nữa, cỡ cá tiêu thụ là 850g/con, do đó để có 1kg cá thành phẩm cần tới khoảng 1,7 con cá giống. Ngoài ra, trong cách hạch toán giá thành trên, một số khoản mục chi phí khác đã “vô tình” bị bỏ quên, như khấu hao tài sản cố định, điện sinh hoạt, chi phí đánh bắt cá, phí chứng nhận (nếu có), tập huấn kỹ thuật, …

Hạch toán những chi phí này khá phức tạp và khó khăn đối với trình độ còn tương đối hạn chế của người nông dân. Dựa vào đó, người tính toán đã không đưa chi phí này vào cơ cấu giá thành, khiến người nuôi tưởng rằng đã có lãi khi bán sản phẩm ở giá thấp.

Chia sẻ quyền lợi một cách minh bạch và sòng phẳng mới là cơ sở để tạo dựng và duy trì mối quan hệ liên kết bền chặt giữa người nuôi, doanh nghiệp chế biến và các thành phần khác trong chuỗi sản xuất cá tra.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây