Tin tức thủy sản

FAO hỗ trợ lập hệ thống kiểm soát bệnh thủy sản

Bên lề hội nghị về nuôi trồng thủy sản khu vực châu Á tại Sri Lanka, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám ngày 29/7 đã có cuộc gặp làm việc với Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) Arni M. Mathiese và Phó Tổng vụ của FAO phụ trách về thủy sản Rohana Subasinghe.

Bên lề hội nghị về nuôi trồng thủy sản khu vực châu Á tại Sri Lanka, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám ngày 29/7 đã có cuộc gặp làm việc với Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) Arni M. Mathiese và Phó Tổng vụ của FAO phụ trách về thủy sản Rohana Subasinghe.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về vấn đề hỗ trợ xây dựng Mạng lưới phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Các đại diện của FAO cam kết sẽ bàn bạc các biện pháp hỗ trợ cụ thể sau khi nhận được báo cáo cuối cùng của đoàn chuyên gia FAO nghiên cứu về dịch bệnh thủy sản tại Việt Nam, đặc biệt ở tôm và nghêu.

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây