Giá cả thị trường

EU xem xét nới rộng yêu cầu kiểm tra với thuỷ sản Bangladesh

EU xem xét nới rộng yêu cầu kiểm tra với thuỷ sản Bangladesh

EU xem xét nới rộng yêu cầu kiểm tra với thuỷ sản Bangladesh(DVT.vn) – Bangladesh đã cải thiện nhiều trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo đề xuất của nhóm Cơ quan Thực phẩm và Thú y của EU.

(DVT.vn) – Bangladesh đã cải thiện nhiều trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo đề xuất của nhóm Cơ quan Thực phẩm và Thú y của EU.

Liên minh Châu Âu (EU) có thể giảm 20% yêu cầu kiểm tra thị trường nghiêm ngặt đối với các sản phẩm nuôi trồng thủy sản của Bangladesh do nước này đã đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn về nuôi cá của EU.

EU xem xét nới rộng yêu cầu kiểm tra với thuỷ sản Bangladesh

Bangladesh đã cải thiện nhiều trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo đề xuất của nhóm Cơ quan Thực phẩm và Thú y của EU.

Đặc biệt, trái ngược với những phát hiện trong năm 2010, các phương pháp phân tích sử dụng trong chương trình giám sát dư lượng trong động vật giáp xác và các thử nghiệm trước khi xuất khẩu hiện nay của nước này được xác nhận hợp lệ và phù hợp với mục tiêu đưa ra của Cơ quan Thực phẩm và Thú y của EU.

EU cũng xem xét giảm danh mục khuyến cáo của mình từ 12 xuống còn 4 trong năm nay.

Từ ngày 15/7/2010, EU đã áp dụng một số yêu cầu trong xuất khẩu tôm của Bangladesh. Các nhà xuất khẩu nước này chỉ nhận được 4 cảnh báo, giảm mạnh so với 54 cảnh báo của năm 2009. Điều này cho thấy cho thấy sự hiệu quả của các doanh nghiệp Bangladesh trong việc tuân thủ các yêu cầu của nhà nhập khẩu.

EU là thị trường nhập khẩu tôm chính của Bangladesh, chiếm gần 50% lượng tôm xuất khẩu trong năm 2010.

Quỳnh Quỳnh

Bình luận tại đây