Xuất khẩu thủy sản

Dự thảo tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản

Kiểm tra 100% lô tôm và cá tra XK sang Nhật Bản và Canađa đối với 2 chỉ tiêu kháng sinh (Enrofloxacin, Ciprofloxacin); Kiểm hàm lượng nước trong cá tra ở mức tối đa 83% tính theo khối lượng tịnh (cho phép kết quả phân tích được cộng sai số của phép thử) thay vì 86% như trước đây; Kiểm tra 100% lô tôm và cá tra XK sang Nhật Bản và Canađa đối với 2 chỉ tiêu kháng sinh (Enrofloxacin, Ciprofloxacin); Kiểm hàm lượng nước trong cá tra ở mức tối đa 83% tính theo khối lượng tịnh (cho phép kết quả phân tích được cộng sai số của phép thử) thay vì 86% như trước đây;

Quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty thương mại. Đó là một số nội dung được quy định trong 3 Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản sau khi ban hành Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/8/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản.

Dự thảo tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản

Theo dự thảo quyết định về ban hành biện pháp tăng cường kiểm soát chất lượng, ATTP lô hàng thủy sản XK sang Canađa và Nhật Bản, các lô hàng tôm nuôi và cá tra trước khi XK sang Canađa phải kiểm tra 100% dư lượng Fluoroquinolones (Enrofloxacin, Ciprofloxacin) với mức giới hạn định lượng cho phép LOQ= 0,1 ppb, đồng thời tăng cường tần suất cũng như siết chặt các chỉ tiêu kiểm tra các lô hàng tôm, mực, cá tra trước khi XK sang Nhật Bản.

Đối với các công ty thương mại (chủ hàng), ngoài việc thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản XK theo quy định, DN XK phải cung cấp bổ sung hợp đồng mua bán lô hàng giữa chủ hàng và cơ sở sản xuất lô hàng, trong đó nêu rõ cùng chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý của cơ quan kiểm tra trong trường hợp lô hàng bị cơ quan thẩm quyền nước NK cảnh báo hoặc cơ quan kiểm tra phát hiện vi phạm quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản hoặc giấy tờ ủy quyền của chủ hàng. Dự thảo còn lại là các sửa đổi các chỉ tiêu kiểm tra đang được quy định trong QĐ 3535 của Bộ NNPTNT.

Các Dự thảo quyết định này đang được VASEP gửi DN Hội viên lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng DN thủy sản và đang thu thập ý kiến đóng góp của các DN về nội dung 3 Dự thảo. Theo tổng hợp, đã có nhiều ý kiến góp ý của Hội viên gửi về với nhiều các dữ liệu, thông tin quan trọng nhưng hơn cả vẫn là những quan ngại có cơ sở với các quy định tại Dự thảo. Trên tinh thần phối hợp và tăng cường trao đổi, Lãnh đạo VASEP sẽ có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục NAFIQAD về 3 Dự thảo này vào chiều thứ Sáu 26/8.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây