Xuất khẩu thủy sản

Đồng Tháp: Xuất khẩu cá tra đạt 35,59 triệu USD

Tính đến 17/ 2/2013, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Đồng Tháp đã xuất khẩu 14.700 tấn sản phẩm cá tra các loại, kim ngạch xuất khẩu 35,59 triệu USD.

 

Tính đến 17/ 2/2013, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Đồng Tháp đã xuất khẩu 14.700 tấn sản phẩm cá tra các loại, kim ngạch xuất khẩu 35,59 triệu USD.

 

Năm 2012, diện tích thả nuôi cá tra toàn tỉnh đạt 1.943 ha, trong đó, diện tích thu hoạch được 1.057 ha với sản lượng 386.910 tấn, đạt 110,46% kế hoạch. Diện tích vùng nuôi của các doanh nghiệp chiếm 64,5% diện tích nuôi của toàn tỉnh. Những tháng đầu năm 2013, diện tích nuôi đang là 1.037 ha, trong đó diện tích mới thả từ đầu năm đến nay là 151 ha, đến nay đã thu hoạch được 84 ha với sản lượng đạt 31.756 tấn.Hiện nay, sản xuất thủy sản của tỉnh Đồng Tháp chuyển sang sản xuất hàng hóa với quy mô lớn và tập trung. Một số doanh nghiệp thủy sản lớn đã tổ chức liên kết các khâu chế biến xuất khẩu, sản xuất nguyên liệu, cung cấp thức ăn thủy sản, thuốc và vật tư nghề cá, từng bước hình thành mô hình tập đoàn kinh tế lớn. Bên cạnh đó, các hộ nhỏ đã thực hiện liên kết trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, một số hộ khác chuyển sang nuôi gia công cho doanh nghiệp.

Về chế biến xuất khẩu, năm 2012, các nhà máy trong tỉnh đã chế biến 187.945 tấn sản phẩm cá tra, tăng 9,88 % so với năm 2011, xuất khẩu đạt 170.300 tấn, kim ngạch đạt 473,48 triệu USD. So với năm 2011, sản lượng xuất khẩu tăng 5,7% nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm 0,34%. Đến 17/ 2/2013, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 14.700 tấn sản phẩm cá tra các loại, kim ngạch xuất khẩu 35,59 triệu USD. Việc sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá tra tại Đồng Tháp hiện vẫn gặp phải một số khó khăn như: đầu tư hạ tầng vùng nuôi cá tra chưa tương xứng với tốc độ phát triển của ngành thủy sản. Giá sản phẩm đầu vào và đầu ra của nghề nuôi cá tra không ổn định, thiếu các chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển ổn định, bền vững. Có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà máy chế biến, số ít doanh nghiệp chào bán sản phẩm với mức giá thấp. Các sản phẩm cá tra hiện nay ngày càng bị nhiều rào cản từ các nước nhập khẩu như: chống bán phá giá, kháng sinh cấm, truy xuất nguồn gốc…Để ổn định tình hình sản xuất, chế biến tiêu thụ cá tra, các doanh nghiệp hiện đang đầu tư hệ thống kho lạnh bảo quản thủy sản đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét và có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản, người nuôi cá với lãi suất 8%/năm để duy trì và phát triển ngành sản xuất cá tra đang giảm sút hiện nay.

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây