Tin tức thủy sản

Đồng tháp : Triển khai chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Ngân hàng NNVN Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Quyết định 63, ngày 15-10-2010 của Thủ tướng CP về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

 

Ngân hàng NNVN Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Quyết định 63, ngày 15-10-2010 của Thủ tướng CP về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

ĐBSCL sẽ có hệ thống dự trữ 4 triệu tấn lúa

Theo Quyết định 63, việc hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các khoản vay dài hạn bằng Việt Nam đồng của tổ chức, cá nhân qua hệ thống Ngân hàng NN&PTNT để mua máy móc, thiết bị sản xuất trong nước nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

Việc vay vốn và hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các loại máy móc, thiết bị: các loại máy làm đất, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, mía; máy sấy, vật liệu cơ bản để làm sân phơi, có diện tích 1.000m2; máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất giống thủy sản; vật tư, thiết bị xây dựng, cải tạo ao nuôi thủy sản; thiết bị, phương tiện phục vụ nuôi trồng, thu hoạch và vận chuyển thủy sản; thiết bị làm lạnh, cấp đông, thiết bị sản xuất nước đá trên tàu cá, hầm bảo quản phục vụ khai thác dài ngày trên biển;… Máy móc thiết bị này phải bảo đảm do các tổ chức, cá nhân sản xuất có giá trị sản xuất trong nước trên 60%;…

TN

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây