Tin tức thủy sản

Đồng tháp : tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo hướng liên kết, nuôi gia công cá tra

Mặc dù từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất cá tra của tỉnh có nhiều thuận lợi, nhất là về giá cá tra luôn tăng và ở mức cao, người nuôi có lãi, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, vì vậy để đảm bảo diện tích và sản lượng cá tra, Chi cục Thủy sản đã đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi cá tra đảm bảo diện tích và Năm 2011, mô hình nuôi cá tra bãi bồi được duy trì và phát triển theo hướng tập trung, có sự liên kết chặt hơn giữa sản xuất và tiêu thụ.

Các hộ nuôi cá tra trong tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo hướng liên kết, nuôi gia công, hạn chế sản xuất ở những vùng có điều kiện tự nhiên kém thuận lợi, mật độ thả nuôi giảm xuống ở mức phù hợp. Tính đến đầu tháng 6 năm 2011, diện tích nuôi cá tra toàn tỉnh là 1.020,17ha, đạt 51% so với kế hoạch năm 2011, tăng 181ha so với cùng kỳ năm 2010. Tổng sản lượng cá tra thu hoạch được 140.016 tấn, đạt 46,67% kế hoạch năm.

Nuôi cá tra bãi bồi

Hiện trên địa bàn tỉnh có 1 Trung tâm giống thủy sản, 90 cơ sở sản xuất giống cá tra (cơ sở cho sinh sản) và 1.243 hộ ương cá tra bột lên cá hương, cá tra giống/743,6ha, cung cấp cho thị trường khoảng 1,3 đến 1,5 tỷ con cá tra giống/năm, đáp ứng nhu cầu nuôi cá tra xuất khẩu của tỉnh và xuất bán ra một số tỉnh lân cận.

Đồng tháp : tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo hướng liên kết, nuôi gia công cá tra

Mặc dù từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất cá tra của tỉnh có nhiều thuận lợi, nhất là về giá cá tra luôn tăng và ở mức cao, người nuôi có lãi, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, vì vậy để đảm bảo diện tích và sản lượng cá tra, Chi cục Thủy sản đã đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi cá tra đảm bảo diện tích và sản lượng theo kế hoạch năm 2011 như: tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch, giống, chất lượng sản phẩm, quản lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản và quản lý dịch bệnh. Đẩy mạnh liên kết và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng các vùng sản xuất giống, vùng nuôi cá tra gắn kết với các doanh nghiệp và nhà máy chế biến nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro, nâng cao uy tín thương hiệu.

Ngoài ra cần tăng cường vai trò, hoạt động của Hiệp Hội thủy sản tỉnh trong việc tổ chức liên minh sản xuất cá sạch, gắn kết hội viên thủy sản với nhà máy chế biến, tạo ra sự ổn định trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá tra. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản, áp dụng các quy trình nuôi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực thẩm và truy xuất nguồn gốc.

M.T

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây