Tin tức thủy sản

Đầu tư xây dựng trạm bơm Bình Hàn

Trạm bơm có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho diện tích 220ha khu vực phường Bình Hàn và lân cận. Kinh phí đầu tư trạm bơm là 14 tỷ 995 triệu đồng. Trạm bơm có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho diện tích 220ha khu vực phường Bình Hàn và lân cận. Kinh phí đầu tư trạm bơm là 14 tỷ 995 triệu đồng.

UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trạm bơm Bình Hàn (TP Hải Dương). Trạm bơm gồm 4 máy, mỗi máy công suất 4.000m3/giờ, có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho diện tích 220ha khu vực phường Bình Hàn và lân cận.

Kinh phí đầu tư 14 tỷ 995 triệu đồng từ ngân sách thành phố Hải Dương. Công trình được thực hiện trong các năm 2011 – 2013.

PV

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây