Phóng sự thủy sản

Đăng ký đăng kiểm tàu thuyền hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản

Nhiều chuyển biến tích cực

Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh có 13.133 tàu hoạt động khai thác, đánh bắt và làm dịch vụ thuỷ sản, trong đó, tàu thuyền có công suất dưới 20CV là 10.015 chiếc; từ 20-50CV là 2.668 chiếc; từ 50-90CV là 281 chiếc.

Nhiều chuyển biến tích cực

Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh có 13.133 tàu hoạt động khai thác, đánh bắt và làm dịch vụ thuỷ sản, trong đó, tàu thuyền có công suất dưới 20CV là 10.015 chiếc; từ 20-50CV là 2.668 chiếc; từ 50-90CV là 281 chiếc.

Tàu có công suất trên 90CV hoạt động khai thác tuyến khơi chỉ có 168 chiếc. Trong tổng số 13.133 phương tiện tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản thì có 12.427 phương tiện đã đăng ký, còn lại 706 phương tiện công suất lớn, nhỏ chưa được đăng ký vẫn tham gia hoạt động khai thác, trong đó có 13 phương tiện công suất trên 90CV, 643 phương tiện công suất dưới 20CV và 50 phương tiện công suất từ 20-50CV.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính việc thực hiện đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác của các tàu khai thác thuỷ sản tại vùng biển Vân Đồn.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua công tác đăng ký, đăng kiểm quản lý tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã có 691 phương tiện tàu thuyền được gia hạn, 12 phương tiện cải hoán, sang tên đổi chủ 7 phương tiện và có 20 phương tiện tàu thuyền được đăng ký mới. Đặc biệt, trong công tác này, Quảng Ninh là địa phương đi đầu trong việc thực hiện phân cấp cho các địa phương để thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm quản lý tàu cá. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ra Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 12-5-2010 phân cấp thực hiện cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho UBND các huyện, thị xã, thành phố (từ năm 2002, việc phân cấp cho các địa phương đăng ký, đăng kiểm phương tiện tàu thuyền có công suất máy chính dưới 45CV đã được thực hiện, tuy nhiên đến năm 2009 việc phân cấp này đã dừng lại cho đúng với Luật Thuỷ sản). Như vậy, với việc phân cấp này, 10.015 phương tiện tàu thuyền hoạt động khai thác thuỷ sản sẽ được cấp huyện đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác, chiếm 76% tổng số tàu thuyền trong tỉnh. Ngay khi có Quyết định về sự điều chỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị cùng với các ngành chức năng của các địa phương bàn biện pháp thực hiện và tiến hành giao nhận hồ sơ đăng ký tàu cá đúng tiến độ; tăng cường số lượng cán bộ chuyên trách trực tiếp tham gia thực hiện đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp mới, gia hạn, đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản và được bố trí thường trực tại các trạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Móng Cái, Yên Hưng và trên 2 tàu kiểm ngư của ngành; phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá theo đúng quy định để đáp ứng công việc; thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu của trên 10.000 tàu cá trong tỉnh vào mạng quản lý tàu cá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để công tác quản lý được thuận lợi. Phối hợp cùng với các địa phương thống kê, phân loại số lượng tàu cá còn tồn đọng chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm để thực hiện đăng ký, đăng kiểm kịp thời. Đến nay, trong tổng số 13.133 tàu thuyền hoạt động nghề cá trong toàn tỉnh chỉ còn trên 706 tàu, thuyền chưa được đăng ký, đăng kiểm, chủ yếu là tàu thuyền có công suất máy chính nhỏ hơn 20CV. Huyện Yên Hưng là địa phương có số lượng phương tiện tàu thuyền hoạt động khai thác, đánh bắt thuỷ sản lớn nhất trong tỉnh với 5.485 phương tiện, trong đó có 5.243 phương tiện đã được đăng ký, cấp phép khai thác, trong đó có 17 phương tiện công suất trên 90CV.

Tuy nhiên, hiện nay công tác đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Hoà, Phó Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho biết: Vừa qua, do giá xăng dầu tăng cao, nhiều phương tiện nằm bờ không đi khai thác, hết hạn đăng kiểm, chủ phương tiện vẫn không chịu đi gia hạn gây khó khăn cho việc quản lý của ngành chức năng. Cùng với đó, hiện nay có khoảng 20-22% số tàu đánh cá tuyến khơi của tỉnh khi đăng ký có được cấp biển tàu, nhưng sau một vài năm hoạt động biển tàu bị hỏng, khiến việc kiểm tra của cơ quan chức năng gặp khó khăn. Thực hiện Thông tư số 48 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/ NĐ-CP ngày 31-3-2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Theo đó, Thông tư quy định việc đánh dấu đối với tàu cá tuyến khơi và tuyến lộng, song ngư dân vẫn không chịu thực hiện mà Chi cục không có chế tài xử phạt. Một khó khăn nữa hiện nay là trên địa bàn tỉnh còn 13 tàu khai thác công suất trên 90CV chưa được đăng ký do ngư dân mua máy bộ trôi nổi trên thị trường về lắp vào tàu, không có cơ sở nộp thuế trước bạ nên không thể đăng ký. Còn các tàu, thuyền nhỏ thuộc cấp huyện quản lý thì sau một vài năm hỏng vỏ, chủ tàu, thuyền thay vỏ mới trên số đăng ký cũ mà không khai báo với cơ quan chức năng.

Hữu Việt

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây