Công ty Cổ phần Việt An

Tiền thân là “Công ty TNHH ANGIANG – BASA” thành lập vào tháng 08 năm 2004, đến tháng 12 năm 2004 đổi tên thành “Công ty TNHH VIỆT AN” và tháng 02 năm

Read More

Công ty TNHH Hùng Cá

Thành lập chính thức vào tháng 2 năm 2006 tại Khu Công nghiệp Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Hùng Cá với tổng diện tích nuôi trồng 312 ha và

Read More

Hội Nghề cá Việt Nam

Hội Nghề cá Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, mục đích tập hợp những cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩn

Read More

Công ty VINHTHINH BIOSTADT JSC

Công ty VINHTHINH BIOSTADT JSC là kết quả của sự hợp tác liên doanh giữa Công ty Cổ phần KDVT NLTS Vĩnh Thịnh và Tập đoàn Biostadt-Ấn

Read More

Công ty THHH thủy sản Biển Đông

Được thành lập năm 2007 tại Thành phố Cần Thơ, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông chuyên sản xuất các sản phẩm từ cá Basa. Cơ sở sán xuất tọa lạc tại đồ

Read More