Tin tức thủy sản

Công văn số 2994: Chưa đưa tôm chân trắng và hàu Thái Bình Dương ra khỏi Danh mục loài ngoại lai xâm

Ngày 15/8/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) có Công văn số 2994/BTNMT-TCMT phúc đáp Công văn số 2285/BNN-TCTS ngày 9/8/2011 của Bộ NN và PTNT về việc đề nghị sửa đổi Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Ngày 15/8/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) có Công văn số 2994/BTNMT-TCMT phúc đáp Công văn số 2285/BNN-TCTS ngày 9/8/2011 của Bộ NN và PTNT về việc đề nghị sửa đổi Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Tại Công văn số 2285/BNN-TCTS ngày 9/8/2011, Bộ NN và PTNT cho biết, hiện nay tôm chân trắng và hàu Thái Bình Dương đang là đối tượng nuôi của ngành thủy sản Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, XK tôm chân trắng đạt 31.014 tấn và 248,4 triệu USD, tăng 37,7% về khối lượng và 72,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Từ năm 2007, giống hàu Thái Bình Dương đã được nhập từ Đài Loan về nuôi và hiện nay loài này được xác định là đối tượng nuôi chủ lực và đang được nuôi phổ biến tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế.

Theo Bộ NN và PTNT, việc để 2 đối tượng tôm chân trắng và hàu Thái Bình Dương vào Danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại có thể tác động không nhỏ đến việc phát triển sản xuất và XK thủy sản Việt Nam, và đề nghị đưa 2 loài này ra khỏi Danh mục nêu trên.

Tuy nhiên, theo Công văn số 2994/BTNMT – TCMT, để có căn cứ xem xét và quyết định đưa các loài tôm chân trắng và hàu Thái Bình Dương ra khỏi Danh mục các loài ngoại lai xâm hại, Bộ TN và MT đề nghị Bộ NN và PTNT cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến công trình và kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá về khả năng xâm hại của loài ngoại lai này đối với các loài bản địa.

Cũng tại công văn trên, Bộ TN và MT cho biết, để xem xét và quyết định đưa loài vào hoặc ra khỏi Danh mục các loài ngoại lai xâm hại phải đáp ứng các yêu cầu bao gồm:

– Phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;

– Bảo đảm phòng ngừa là chủ yếu;

– Có tham khảo kết quả nghiên cứu, khuyến cáo của các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại;

– Phải có cơ sở khoa học và phải được Hội đồng tư vấn khoa học nhất trí thông qua.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây