Phương pháp nuôi trồng

Chuyển giao công nghệ nuôi bào ngư

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 (Bộ Thủy sản) vừa giới thiệu chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi bào ngư thương phẩm.

Quy trình công nghệ đơn giản, ít rủi ro, vốn đầu tư không lớn. Có thể nuôi trong bể xi măng hoặc nuôi lồng treo trên bè ở biển. Kích thước bào ngư giống 5-10mm/con, và sau 10-12 tháng cho thu hoạch có kích thước tăng lên 40-50mm/con.

Tỷ lệ sống đạt trên 80%. Bào ngư là loài động vật thân mềm có giá trị kinh tế cao, là thức ăn ưu chuộng của nhiều nước. Vỏ bào ngư làm đồ trang sức, nguyên liệu cấy trai ngọc, làm thuốc. Nội tạng bào ngư dùng để chiết xuất ra keo sử dụng trong phẫu thuật y học…

Tg.L

Bình luận tại đây