Kỹ thuật nuôi thủy sản

Chương trình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tê trên đất hoang hóa

(QT) – Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong hiện đang được Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đầu tư triển khai xây dựng hệ thống ao ương cá giống với diện tích gần 4 ha bằng nguồn vốn 1,2 tỷ đồng của Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2011 (Chương trình 224 của Chính phủ). (QT) – Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong hiện đang được Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đầu tư triển khai xây dựng hệ thống ao ương cá giống với diện tích gần 4 ha bằng nguồn vốn 1,2 tỷ đồng của Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2011 (Chương trình 224 của Chính phủ).

Trên diện tích này, Nhà nước đầu tư kinh phí cho các phần đắp đê bao, hệ thống cấp nước chính cho vùng ươm cá giống, kênh lấy và tiêu nước… Phía nhân dân tự huy động vốn đối ứng để làm hệ thống đê nội hồ của 4 ao nuôi, san sửa, cải tạo đáy ao và giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, hệ thống ao ươm cá giống này sẽ được chuyển giao cho nhân dân sản xuất, dự kiến sẽ cung ứng khoảng 8,4 triệu cá bột/năm.

Được biết, tại xã Triệu Sơn, năm 2009, chương trình đã đầu tư cải tạo 5 ha đầm lầy của hợp tác xã An Lưu để xây dựng 10 ao nuôi cá thịt với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng.

Tiếp đó, năm 2010, trên diện tích 4,25 ha đầm lầy bỏ hoang của thôn Đồng Bào, chương trình tiếp tục đầu tư trên 648 triệu đồng cải tạo thành hồ nuôi cá. Các công trình này đã đi vào nuôi cá và cho thu hoạch.

Gia đình anh Lê Đình An, thôn Đồng Bào được nhận nuôi trên diện tích 0,4 ha, sau một vụ nuôi đã thu lời trên 23 triệu đồng. Anh Nguyễn Hữu Vãn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cho biết, hầu hết các hộ tham gia chương trình đều có mức thu khá, từ 20 – 30 triệu đồng/vụ.

Có thể khẳng định, chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đã góp phần tích cực trong khai thác và cải tạo diện tích đất hoang hóa và tạo ra nguồn thu nhập cao cho người nông dân.

HỒ CẦU

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây