Phương pháp nuôi trồng

Chăm sóc ao cá

Trong thâm canh cá, người chăn nuôi lâu năm có kinh nghiệm nhìn bằng mắt thường vào môi trường nước biết khi nào cần chăm sóc cho cá nhờ đó tiết kiệm được chi phí thức ăn, giảm ô nhiễm môi trường nước do sự phân huỷ thức ăn dư thừa, tăng thu nhập. Trong thâm canh cá, người chăn nuôi lâu năm có kinh nghiệm nhìn bằng mắt thường vào môi trường nước biết khi nào cần chăm sóc cho cá nhờ đó tiết kiệm được chi phí thức ăn, giảm ô nhiễm môi trường nước do sự phân huỷ thức ăn dư thừa, tăng thu nhập.

Trước khi quyết định các biện pháp chăm sóc cá (gồm có bón phân, cho ăn, thay nước) hợp lý cần căn cứ vào các chỉ tiêu cảm quan sau:

Màu sắc nước, biểu hiện chế độ dinh dưỡng của ao. Nếu nước ao có màu xanh nõn chuối, màu xanh vỏ đỗ hoặc màu nước mắm Mari loãng là tốt, đủ dinh dưỡng. Màu nước trong suốt nhìn thấy cá là thiếu dinh dưỡng cần bón phân bổ sung cho ao cá.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 172)

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây