Phóng sự thủy sản

Cái Nước: Nan giải vụ lúa trên đất nuôi tôm

Năm 2011, huyện Cái Nước đề ra kế hoạch gieo cấy 3.500 ha lúa trên đất nuôi tôm. Đến thời điểm này, lượng mưa rất ít, khâu rửa mặn không thực hiện được. Do vậy, mục tiêu gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm xem ra còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.

Năm 2011, huyện Cái Nước đề ra kế hoạch gieo cấy 3.500 ha lúa trên đất nuôi tôm. Đến thời điểm này, lượng mưa rất ít, khâu rửa mặn không thực hiện được. Do vậy, mục tiêu gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm xem ra còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.

 

Thấy được lợi ích và tính bền vững của mô hình lúa – tôm kết hợp, trong những năm qua, nhân dân cũng đã ý thức rất cao và hoàn toàn tự giác trong việc gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm. Huyện đã hình thành được vùng sản xuất lúa – tôm trọng điểm hơn 3.000 ha, tập trung ở các xã: Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và Hòa Mỹ. Những năm thuận mùa, vụ lúa trên đất nuôi tôm đạt năng suất bình quân hơn 3 tấn/ha.

 

Nông dân ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ gieo mạ trên sân chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Từ khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất đến nay, ông Lưu Văn Ruộng (Hai Ruộng), ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ không năm nào bỏ lúa. Năm 2010, mặc dù bị trắng tay do nước mặn về sớm và dâng cao, nhưng ông không hề nản chí.

Ông Hai Ruộng lý giải: “Mình có gieo cấy lúa thì nuôi tôm mới thành công. Có lúa, nuôi tôm trúng thì mới có dư, mới có tích lũy. Từ nhỏ tới giờ tôi sống và lớn lên nhờ ruộng, cha mẹ đặt tên tôi là Ruộng, nên tôi không bao giờ bỏ ruộng”.

Năm nay, mặc dù nhiều hộ xung quanh không ai chịu gieo cấy lúa nhưng ông Lưu Văn Ruộng vẫn quyết tâm ban sửa bờ liếp, gieo gần một công mạ để cấy hết diện tích hơn 2 ha đất sản xuất của gia đình. Tranh thủ thời tiết có mưa, gia đình ông đang tích cực rửa mặn, khi thời tiết thuận lợi là tiến hành nhổ mạ cấy.

Trong điều kiện hệ thống thủy lợi phục vụ cho sản xuất lúa – tôm không bảo đảm, những hộ quyết tâm thực hiện vụ lúa trên đất nuôi tôm như ông Hai Ruộng không nhiều. Hơn nữa, do thất bại ở vụ mùa năm trước, cộng với tình hình thời tiết không thuận lợi, trong khi đó giá tôm đang ở mức cao, nên việc chuẩn bị gieo cấy lúa trên đất nuôi tôm ở các xã vùng sản xuất trọng điểm của huyện Cái Nước năm nay xem ra có phần nan giải.

Ông Ngô Minh Thủ, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, trăn trở: “Thời tiết năm nay khó khăn cho làm lúa, đến thời điểm này mà lượng mưa chưa có bao nhiêu, độ mặn còn rất cao. Do vậy, việc phát động nhân dân gieo cấy lúa cũng gặp trở ngại. Quan điểm chỉ đạo của xã là khuyến khích bà con ở những nơi có điều kiện cố gắng làm 1 vụ lúa ăn chắc, nơi nào không đủ điều kiện xã không phát động, nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại cho bà con”.

Xã Hưng Mỹ là một trong ba xã trọng điểm của huyện, nhưng đến thời điểm này, toàn xã mới gieo mạ được 3 ha. Trong khi đó, mục tiêu của xã phấn đấu gieo cấy 700 ha lúa trên đất nuôi tôm. Ông Trịnh Bá Lập, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Mỹ, cho biết, qua vận động tuyên truyền bà con ở các khu vực sản xuất lúa trọng điểm, ai nấy đều đồng tình cao. Bà con tích cực chuẩn bị mạ để cấy, thế nhưng lượng mưa ít nên nhiều hộ vẫn còn lưỡng lự.

Theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì đến thời điểm này xem ra thời tiết thật sự không ưu đãi cho nông dân vùng sản xuất lúa – tôm kết hợp. Vùng sản lúa – tôm trọng điểm của các xã: Hưng Mỹ, Phú Hưng, Thạnh Phú, phần lớn bà con đều có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, để gieo cấy được vụ lúa theo kế hoạch còn phụ thuộc rất nhiều vào lượng mưa trong tháng 8 này.

Gieo cấy lúa thành công thì nuôi tôm đạt hiệu quả và bền vững. Điều đó không còn gì phải bàn. Nhân dân cũng đã ý thức rất cao và hoàn toàn tự giác trong việc gieo cấy lúa. Tuy nhiên, để cây lúa song hành cùng con tôm, để mô hình này thật sự phát huy được hiệu quả, vấn đề đặt ra là kết cấu hạ tầng thủy lợi cho sản xuất lúa – tôm phải được bảo đảm.

Bài và ảnh: Thanh Nhàn

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây