Phóng sự thủy sản

Cả nước sản xuất được 709.836 tấn muối trong 8 tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.585 ha, bằng 96,6% so với năm 2010. Tính đến ngày 20/8/2011, sản lượng muối ước đạt 709.836 tấn, bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó muối sản xuất thủ công đạt 555.286 tấn, muối sản xuất công nghiệp đạt 154.550 tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.585 ha, bằng 96,6% so với năm 2010. Tính đến ngày 20/8/2011, sản lượng muối ước đạt 709.836 tấn, bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó muối sản xuất thủ công đạt 555.286 tấn, muối sản xuất công nghiệp đạt 154.550 tấn.

Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất thời điểm 20/8 khoảng 217.036 tấn, bằng 33,8% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó: miền Bắc tồn 35.392 tấn; miền Trung tồn 48.133 tấn; Đồng bằng sông Cửu Long tồn 133.511 tấn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, do thời tiết trong tháng không thuận lợi, lượng muối sản xuất ra không nhiều nên muối có xu hướng giữ giá, riêng phía Bắc giá muối có nhích lên so với tháng trước. Cụ thể: miền Bắc có giá từ 900 – 1.300 đ/kg; Nam Trung Bộ có giá từ 500 – 600 đ/kg (muối sản xuất thủ công), 700 – 850 đ/kg (muối sản xuất công nghiệp); Đồng bằng sông Cửu Long có giá 750 – 1.000 đ/kg (muối đen và vàng), 900 – 1.500 đ/kg (muối trắng).

(Theo CôngThương)

http://thuyhaisan.net/

Bình luận tại đây