Tin tức thủy sản

Cà Mau tạm ngừng thả nghêu giống

Trước tình trạng người nuôi bị thiệt hại nặng trong vụ nuôi nghêu trong năm nay, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau khuyến cáo các vùng nuôi tận thu số lượng nghêu còn sống sót và tạm dừng việc thả con giống trở lại tại các vùng nuôi.

Theo sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cà Mau, 178 hecta đất bãi đã thả nghêu giống trong năm nay đã nhiễm bệnh lây lan và chết gần như hoàn toàn.

Trước tình trạng người nuôi bị thiệt hại nặng trong vụ nuôi nghêu trong năm nay, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau khuyến cáo các vùng nuôi tận thu số lượng nghêu còn sống sót và tạm dừng việc thả con giống trở lại tại các vùng nuôi.

Theo sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cà Mau, 178 hecta đất bãi đã thả nghêu giống trong năm nay đã nhiễm bệnh lây lan và chết gần như hoàn toàn. Cơ quan chuyên môn của tỉnh kết hợp phân viện Nghiên cứu thuỷ sản Minh Hải và cơ quan Thú y vùng VII xác định nguyên nhân là do nghêu nuôi ở đây bị nhiễm ký sinh trùng Perkinsus.

Theo N. Tùng

SGTT

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây