Tin tức thủy sản

Cà Mau: Đầu tư cho 23 hộ ND nuôi cá bống tượng

Hội ND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội ND TP.Cà Mau vừa giải ngân Dự án Nuôi cá bống tượng cho 23 hộ ND ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP.Cà Mau

Hội ND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội ND TP.Cà Mau vừa giải ngân Dự án Nuôi cá bống tượng cho 23 hộ ND ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP.Cà Mau

Tổng kinh phí của dự án là 100 triệu đồng, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND T.Ư uỷ thác. Mỗi hộ tham gia dự án được vay từ 4 – 5 triệu đồng, lãi suất 0,7%/tháng, thời gian thực hiện dự án là 15 tháng.

Nguyễn Việt Hùng

Bình luận tại đây