Nguồn giống thủy sản

Bộ NN&PTNT có công văn chỉ đạo giao đủ 100.000 con cá tra bố mẹ cho ĐBSCL

Ngày 26-7, Bộ NN&PTNT có công văn chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2011 “Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2 hoàn thành việc giao đủ 100.000 con cá tra bố mẹ cho các địa phương”.

Ngày 26-7, Bộ NN&PTNT có công văn chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2011 “Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2 hoàn thành việc giao đủ 100.000 con cá tra bố mẹ cho các địa phương”.

Bộ NN&PTNT có công văn chỉ đạo giao đủ 100.000 con cá tra bố mẹ cho ĐBSCL

Ảnh trên internet

ĐBSCL hiện có 136 cơ sở sản xuất cá tra bột và gần 2.000 ha diện tích ao ương nuôi cá hương, cá giống.

Theo Tổng cục Thủy sản, dự án “Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng cho các tỉnh ĐBSCL” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2 chủ trì, thực hiện chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ nâng cao chất lượng giống.

Sáu Nghệ

http://thuyhaisan.net : cá traĐBSCL Bộ NN&PTNT – cá tra bố mẹ – công văn

Bình luận tại đây