Tin tức thủy sản

Bình Định: Diện tích ao nuôi cá nước ngọt tăng

Bình Định: Diện tích ao nuôi cá nước ngọt tăng

Bình Định: Diện tích ao nuôi cá nước ngọt tăngTheo Sở NN-PTNT Bình Định, từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi cá nước ngọt trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng tăng mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.500 ha mặt nước nuôi cá nước ngọt, bao gồm các hình thức nuôi như quảng canh trong hồ chứa thủy lợi, nuôi trong ao, nuôi thả lồng trong các hồ chứa, nuôi trong ao lót bạt và nuôi trong ruộng lúa.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi cá nước ngọt trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng tăng mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.500 ha mặt nước nuôi cá nước ngọt, bao gồm các hình thức nuôi như quảng canh trong hồ chứa thủy lợi, nuôi trong ao, nuôi thả lồng trong các hồ chứa, nuôi trong ao lót bạt và nuôi trong ruộng lúa.

 

Bình Định: Diện tích ao nuôi cá nước ngọt tăng

Người dân tích cực nuôi trồng cá nước ngọt

Hiện nay, hình thức nuôi thả lồng trong các hồ chứa đang phát triển mạnh tại hồ chứa nước Định Bình (Vĩnh Thạnh); hồ Mỹ Thuận, hồ Hội Sơn (Phù Cát); hồ Núi Một (An Nhơn) với số lượng lồng nuôi trên 110 lồng với tổng thể tích 4.930m3 thả cá rô phi đơn tính và cá diêu hồng.

(Theo NNVN)

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây